Kosztorysowanie

Oferujemy sporządzanie kosztorysów i przedmiarów robót w programie Norma Standard z najnowszą bazą cenową.

Sporządzamy kosztorysy:

  • inwestorskie
  • ofertowe
  • wykonawcze
  • powykonawcze