Kierownictwo budów i robót budowlanych

Oferujemy kierownictwo budów i robót budowlanych w zakresie instalacji.

Współpracujemy z kierownikiem budowy posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży instalacyjnej, posiadającym stosowne uprawnienia, będącym członkiem Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kiedy konieczny jest kierownik budowy?

Budowa domu, budynku oraz inne roboty budowlane, na których wykonanie potrzebne jest pozwolenie na budowę, wymagają zatrudnienia tzw. uczestników procesu budowlanego. Jednym z nich jest kierownik budowy. Ponosi on pełną odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie budowy. Wg Prawa Budowlanego funkcję kierownika budowy może pełnić tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Kierownik budowy Przemyśl, projekty Przemyśl